قفسه بندی سردخانه ای جهت استفاده در سردخانه های مواد اولیه که بصورت دستی بارگذاری میشوند بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
پایه های این نوع قفسه رول فرمینگ از ورق گالوانیزه می باشد و قفسه با ضخامت ۱.۵الی ۲میلیمتر با ارتفاع ۲متر و عمق ۰/۷تا۱/۱۰متر قابل اجرا می باشد. تحمل بار در هر طبقه قفسه از ۲۰۰تا۶۰۰کیلوگرم و قابل شستشو با آب و نصب سریع و آسان میباشد. طبقات سردخانه برای نگهداری بهتر مواد دارای پانچ مخصوص برای جریان بهتر هوا نیز می باشد.
این نوع قفسه بندی متشکل از ستون های رول فرمی و باد بند های افقی و مورب و بیس پلیت کف با عرض ها و طول های مختلف قابل تولید و اجرا می باشد.