لیبل ایرانی:
لیبل های ایرانی با رویه کریستالی چسبی و شیار دار در رنگ های مختلف
لیبل خارجی:
این نوع لیبل ترکیه ای به صورت چسبی و شیار دار در رنگ ها و ابعاد مختلف با کیفیتی بالا