گیت ورود و خروج

گیت دستگاهی است که با استفاده از آن میتوان تردد افراد را کنترل کرد.
این کنترل میتواند به چند صورت انجام میگیرد.گیت ها قابلیت اتصال انواع دستگاه های اکسس را دارند.
به این صورت که یک گیت کنترل تردد میتواند به وسیله کارت های مغناطیسی،به طریق شناسایی اثر انگشت،به طریق شناسایی چهره و به طریق رمز افراد را کنترل کرد.
روش های تشخیص اثر انگشت و تشخیصچهره از دارای ضرایب امنیتی بالایی بوده و به نحوی که تقریبا امکان دور زدن سیستم و جعل آن به صفر رسیده است.
از نمونه مکان هایی که از روش کارتی استفاده می شود می توان به مترو اشاره کرد که مسافر با استفاده از یک کارت مغناطیسی که مبلغ مورد نظر شارژ باشد را روی قسمت ریدر گیت قرار داده و ضمن کسر اعتبار مورد نیاز از کارت گیت باز شده و مسافر مستواند عبور کند.
گیت های کنترل تردد دارای سنسور نوری متعددی هستند که صمن جلوگیری از تردد دو نفر همزمان و افزایش ایمنی آن باعث گردد تا اگر به دلیل کهولت سن و یا نانوانی جسمی به آرامی از گیت عبور کند.